Årsmøte/Generalforsamling 2023


Her finner du offisiell innkalling og møtepapirer til årsmøte i avdelingen.

 
For ordens skyld minner vi om at for å ha møte- og stemmerett under årsmøte må du:
– være medlem i NSchK avd. Indre Østfold.
– ha betalt medlemskontingent for 2023.

– vært medlem i minimum 3 uker.

Medlemmer som ikke har avdelingen som hovedavdeling har møterett, dog ikke stemmerett.


Innkalling og møtepapirer er sendt til mailadressen som er registrert hos NKK.

 

Vel møtt.

 

Mvh

NSchK avd. Indre Østfold

Styret

Referat fra Generalforsamling 10.02.23

NSchK avd. Indre Østfold 50 år i 2022!!

Del denne siden