beste valp på utstilling 1 oktober
bir på utstilingen 1oktober ,falkøens vasko
Bim på utstillingen 1 oktober,bukkestis rikke irene
barn og hund på utstillingen 1 oktober
bir og bim sammen med dommer
Leif Belgen fårehunden i gull
Robert Olsen og Kristin Karlsen fårehunden i sølv
Berit Langebeck,Marianne ophsal og Bente johnsen fårehunden i bronsje
pizza og sosialt samvær etter møte
pizza og sosialt samvær etter møtet

Årsmøtet i avdelingen ble gjennomført fredag 10 februar på schæferplassen.

20 stemmeberetigede var tilstede på møtet.

Alle beretninger og regnskap ble enstemmig godkjent.

nytt styre er valgt og har nå satt seg i arbeid for og legge til rette for aktivitet i 2017.

på årsmøtet ble det delt ut schæferhund klubbens egen ordner til flere av våre flinke folk

Leif Belgen fikk fårehunden i gull .

Robert Olsen fikk fårehunden i sølv

Kristin Karlsen fikk fårehunden i sølv

Berit Langebeck fikk fårehunden i bronse

Marianne ophsal fikk fårehunden i bronse

Bente johnsen fikk fårehunden i bronse

Odin av Fanagården med eier Halgeir Kjønstad fikk hovedstyrets ærespris for beste utstilingshund langhår i 2017

Bukkestis Mimmi med eier Svein Nilsen fikk hovedstyrets ærespris for beste utstilings hund normalhår og beste lp hund i 2017.

Etter Årsmøtet bestilte klubben pizza og brus på klubbens regning og vi hadde lotteri med fine premier

Del denne siden